KWC F4

Armatury

KWC F4

Armatury

Komfort i higiena dla sektora ochrony zdrowia i opieki

KWC F4

Armatury

KWC F4

Armatury

do umywalek lekarskich oraz sal operacyjnych w placówkach służby zdrowia i opieki

F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Stand- und Wandbatterien

F4LT-Med Elektronika termostatyczna bateria ścienna