Privacy

Polityka prywatności KWC AG

Ochrona danych to dla nas priorytet

Ochrona prywatności użytkownika podczas przetwarzania jego danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe zapisują domyślnie adres IP jego dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której użytkownik nas odwiedza, strony internetowe, które użytkownik odwiedza u nas, a także datę i czas trwania wizyty. Te informacje są absolutnie niezbędne do technicznego przekazywania treści stron internetowych oraz niezawodnej pracy serwera. Spersonalizowana analiza tych danych nie jest dokonywana.

Jeżeli użytkownik prześle nam dane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane te w toku zabezpieczania danych są zapisywane na naszych serwerach. Dane użytkownika są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu rozpatrzenia jego zgłoszenia. Dane użytkownika są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności. Dane nie są przekazywane stronom trzecim.

PRIVACY

Dane osobowe

Dane osobowe są danymi zawierającymi informacje o osobie użytkownika. Zawierają one imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail. Użytkownik nie musi podawać swoich danych osobowych, aby odwiedzać naszą stronę internetową. W niektórych przypadkach, aby móc zaoferować użytkownikowi pożądaną usługę, potrzebujemy imienia i nazwiska oraz adresu i dalszych informacji.

To samo dotyczy sytuacji, gdy przesyłamy użytkownikowi na jego życzenie materiałów informacyjnych, względnie udzielamy odpowiedzi na jego pytania. W takich sytuacjach zawsze zwracamy użytkownikowi uwagę na to. Ponadto zapisujemy tylko dane, które użytkownik przekazał nam automatycznie lub dobrowolnie.

Jeżeli użytkownik korzysta z jednej z naszych usług, gromadzimy z reguły tylko dane niezbędne do świadczenia usług. Ewentualnie pytamy użytkownika o dalsze informacje, jednak na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe przetwarzamy zawsze w celu oferowania użytkownikowi naszych usług lub realizacji naszych celów handlowych.

PRIVACY

Nawiązywanie kontaktu

W razie nawiązania kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, telefonu czy mediów społecznościowych) przetwarzane są dane osoby kontaktującej się, jeżeli jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne zapytania.

Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia w ramach stosunków umownych lub przedumownych następuje w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych lub w celu odniesienia się do zapytań (przed)umownych, a w pozostałym zakresie w oparciu o prawnie uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytania.

- Rodzaje przetwarzanych danych: dane podstawowe (np. imiona i nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefonu), dane dotyczące treści (np. informacje podawane w formularzach online).
- Osoby, których dane dotyczą: partnerzy komunikacyjni.
- Cele przetwarzania: zapytania kontaktowe i komunikacja.
- Podstawy prawne: wypełnienie warunków umowy i komunikacja poprzedzająca zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

PRIVACY

Automatycznie zapisane dane

Serwerowe pliki dziennika

Dostawca stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. serwerowych plikach dziennika, które przeglądarka użytkownika przekazuje nam automatycznie. Są to:

 • data i godzina zażądania
 • nazwa zażądanego pliku
 • strona, z której zażądano pliku
 • status dostępu (plik przekazano, pliku nie odnaleziono itp.)
 • użyta przeglądarka internetowa i użyty system operacyjny
 • kompletny adres IP komputera, z którego pochodzi żądanie
 • ilość przesłanych danych

Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane. Przetwarzanie jest dokonywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zwiększaniu stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.   

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności obrony przed próbami ataków na nasz serwer internetowy, dane te są przez nas przechowywane krótkookresowo. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować poszczególnych osób. Po najpóźniej siedmiu dniach dane są anonimizowane przez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, wobec czego nie ma możliwości odniesienia ich do poszczególnych użytkowników. Ponadto dane te są w postaci zanonimizowanej wykorzystywane do celów statystycznych; porównanie z innymi zasobami danych lub przekazywanie danych stronom trzecim, także fragmentarycznie, nie jest dokonywane.

PRIVACY

Pliki cookie

Kiedy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, ewentualnie zapisujemy informacje na jego komputerze w postaci plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. cookie ID. Cookie ID jest jednoznacznym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pośrednictwem którego można przyporządkować strony internetowe i serwery do konkretnej przeglądarki internetowej, na której zapisano plik cookie. Umożliwia to odwiedzonym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Pozwala to rozpoznać i zidentyfikować określoną przeglądarkę internetową za pośrednictwem jednoznacznego cookie ID.

Dzięki zastosowaniu sesyjnych plików cookie administrator może udostępniać użytkownikom niniejszej strony internetowej użyteczny serwis, który nie byłby możliwy bez wstawienia plików cookie. Bez zgody wykorzystujemy jedynie wymagane technicznie pliki cookie, podstawę prawną czego stanowi prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Osobowe pliki cookie stosujemy tylko za zgodą użytkownika w celu ulepszenia naszej strony internetowej lub w celach marketingowych/reklamowych. W przypadku pierwszej wizyty użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę za pośrednictwem wyświetlonego banera cookie, narzędzia trackingowego, względnie analitycznego. W razie potrzeby dane są przekazywane partnerom, względnie oferentom zewnętrznym. Te pliki cookie są zapisywane tylko wówczas, gdy użytkownik udzieli wyraźnej zgody. Podstawę prawną stanowi zgoda użytkownika zgonie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Ustawienia użytkownika w zakresie stosowania plików cookie można zmienić w dowolnym momencie tutaj:

Ponowne otwarcie linku poprzez baner zgody. 

PRIVACY

Usercentrics

Ta strona internetowa korzysta z technologii wyrażania zgody Usercentrics służącej do pozyskiwania zgody użytkownika na zapisywanie określonych plików cookie na urządzeniu użytkownika lub stosowanie określonych technologii w celu udokumentowania ich zgodnie z ochroną danych osobowych. Oferentem tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (dalej „Usercentrics”).

Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, poniższe dane osobowe są przekazywane Usercentrics:

 • zgoda (zgody) użytkownika, względnie cofnięcie zgody (zgód) przez użytkownika
 • adres IP
 • informacje o przeglądarce użytkownika
 • informacje o urządzeniu użytkownika
 • moment wizyty użytkownika na stronie internetowej

Ponadto Usercentrics zapisuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przyporządkować do niego udzielone zgody, względnie ich cofnięcie. Tak zarejestrowane dane są przechowywane, dopóki użytkownik nie wezwie nas do ich usunięcia, samodzielnie nie usunie plik cookie Usercentrics i nie ustanie cel przechowywania danych. Nie narusza to wymaganych ustawowych obowiązków przechowywania.

Korzystanie z usług Usercentrics odbywa się w celu pozyskiwania ustawowo wymaganych zgód na stosowanie określonych technologii. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z upoważnienia zgodnie z art. 28 RODO z wyżej wymienionym oferentem. Chodzi przy tym o umowę zawartą zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, która zapewnia, że będzie on przetwarzał dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i stosownie do przepisów RODO.

PRIVACY

Google Tag Manager

Korzystamy z serwisu Google Tag Manager. Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager jest narzędziem, za pomocą którego możemy korzystać z narzędzi trackingowych i statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Google Tag Manager sam nie tworzy profili użytkownika, nie zapisuje plików cookie i nie dokonuje samodzielnych analiz. Służy on jedynie do zarządzania i wykorzystania narzędzia powiązanego za jego pośrednictwem. Google Tag Manager rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być przekazywany także przedsiębiorstwu nadrzędnemu Google w USA.

Stosowanie Google Tag Managera opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

PRIVACY

Google Analytics (4)

Ta strona internetowa korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Oferentem jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowania odwiedzających stronę internetową. Przy tym operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące korzystania, np. otwarcie strony, czas przebywania, stosowane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Te dane są łączone w ramach User ID i przyporządkowywane do danego urządzenia odwiedzającego stronę internetową.

 Ponadto za pomocą Google Analytics możemy m.in. rejestrować ruchy myszy i przewijania, a także kliknięcia. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia modelujące w celu uzupełnienia zarejestrowanych rekordów danych i wykorzystuje technologie machine learning podczas analizowania danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznawanie użytkownika wykraczające poza poszczególne strony w celu dokonywania analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub device fingerprinting). Zarejestrowane przez Google informacje o korzystaniu ze strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i mediach elektronicznych (TTDSG). Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na decyzji UE stwierdzającej należyty stopień ochrony: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Google posiada certyfikat w ramach programu Data Privacy Framework.

Wtyczka przeglądarkowa
Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarkową dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w przypadku Google Analytics użytkownik znajdzie w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sygnały Google
Korzystamy z sygnałów Google. Jeżeli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, Google Analytics rejestruje m.in. lokalizację użytkownika, przebieg wyszukiwania i korzystanie z YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzającego). Dane te można przy użyciu sygnału Google wykorzystywać do spersonalizowanej reklamy. Jeżeli użytkownik dysponuje kontem Google, dane korzystającego zostają poprzez sygnał Google powiązane z kontem użytkownika Google i są wykorzystywane do spersonalizowanych powiadomień reklamowych. Dane są ponadto wykorzystywane do sporządzania zanonimizowanych statystyk dotyczących zachowania naszych użytkowników.

Pomiar e-commerce Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z funkcji „pomiar e-commerce” Google Analytics. Za pomocą pomiaru e-commerce operator strony internetowej może analizować zachowanie zakupowe odwiedzających stronę internetową w celu ulepszenia jego kampanii marketingowych online. Przy tym rejestrowane są informacje, przykładowo dokonane zamówienia, średnie wartości zamówienia, koszty wysyłki oraz czas, który minął od zobaczenia do zakupu produktu. Te dane mogą być łączone przez Google przy użyciu ID transakcji, który jest przyporządkowany do danego użytkownika, względnie jego urządzenia.

PRIVACY

Piksele Facebook

Ta strona internetowa korzysta z pomiaru konwersji pikseli czynności dokonywanych przez odwiedzających Facebook. Oferentem tego serwisu jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zarejestrowane dane według deklaracji Facebook są jednak przekazywane również do USA i innych krajów zewnętrznych.

Dzięki temu można śledzić zachowanie osób odwiedzających stronę, gdy poprzez kliknięcie zostaną oni przekierowani na ogłoszenie reklamowe Facebook na stronę internetową oferenta. Pozwala to analizować skuteczność ogłoszeń reklamowych Facebook do celów statystycznych i marketingowych oraz przyszłych działań reklamowych.

Zgromadzone dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej anonimowe. Nie można na ich podstawie wyciągać wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, wobec czego możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika i Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych odpowiednio do dyrektywy w sprawie korzystania z danych Facebook. Dzięki temu Facebook może umożliwić umieszczanie ogłoszeń reklamowych na stronach Facebook oraz poza Facebook. Jako oferent strony internetowej nie mamy wpływu na to wykorzystywanie danych.

Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i mediach elektronicznych (TTDSG). Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na decyzji UE stwierdzającej należyty stopień ochrony: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Facebook posiada certyfikat w ramach programu Data Privacy Framework.

Jeżeli za pomocą opisanych tu narzędzi rejestrowane są na naszej stronie dane osobowe, a następnie przekazywane Facebook, my oraz Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, wspólnie odpowiadamy za przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się przy tym w szczególności do rejestrowania danych i ich przekazywania Facebook. Przetwarzanie dokonywane przez Facebook po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Dotyczące nas wspólnie zobowiązania zostały uzgodnione w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Brzmienie umowy jest dostępne poniżej:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie informacji w sprawie ochrony danych w razie stosowania narzędzia Facebook oraz za bezpieczną w kategoriach ochrony danych implementację narzędzia na naszej stronie internetowej. Za bezpieczeństwo danych w zakresie produktów Facebook odpowiedzialność ponosi Facebook. Swoich praw jako osoby, których dane dotyczą (np. wniosek o udzielenie informacji), w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook użytkownik może dochodzić bezpośrednio w Facebook. Jeżeli użytkownik dochodzi u nas swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, mamy obowiązek przekierować go do Facebook.

W polityce prywatności Facebook można znaleźć dalsze informacje na temat ochrony prywatności: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Użytkownik może ponadto zdezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień ogłoszeń reklamowych pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . W tym celu należy zalogować się do Facebook.

PRIVACY

LinkedIn Insight Tag

Niniejsza strona internetowa korzysta z insight tag LinkedIn. Oferentem tego serwisu jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Insight tag LinkedIn pozwala nam uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Jeżeli odwiedzający stronę jest zarejestrowany w LinkedIn, możemy analizować m.in. kluczowe dane zawodowe (np. szczebel kariery, wielkość przedsiębiorstwa, kraj, lokalizację, branżę i stanowisko) odwiedzających naszą stronę internetową, lepiej dostosowując ją do danej grupy docelowej. Ponadto za pomocą insight tagów LinkedIn możemy zmierzyć, czy użytkownicy naszych stron internetowych dokonują zakupu lub innych czynności (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może wykraczać poza poszczególne urządzenia (np. z komputera na tablet). Insight tag LinkedIn oferuje ponadto funkcję retargetingu, przy użyciu której możemy wyświetlać odwiedzającym naszą stronę internetową stosowne reklamy poza daną stroną internetową, przy czym według deklaracji LinkedIn nie jest dokonywana identyfikacja adresatów reklamy.

Sam serwis LinkedIn rejestruje ponadto tzw. pliki dziennika (URL, referrer URL, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, a także moment uzyskania dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeżeli korzysta się z nich, aby dotrzeć do członków LinkedIn w sposób wykraczający poza konkretne urządzenie) poddawane hashingowi (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są po siedmiu dniach usuwane przez LinkedIn. Pozostałe pseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane zgromadzone przez LinkedIn nie mogą być przez nas jako operatora strony internetowej przyporządkowywane do określonych indywidualnych osób. LinkedIn będzie zapisywać zarejestrowane dane osobowe odwiedzających stronę internetową na serwerach w USA i wykorzystywać je w ramach własnych działań reklamowych. Szczegółowe informacje są zawarte w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Korzystanie z tagów insight LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Oferent strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych z uwzględnieniem mediów społecznościowych. Jeżeli zapytano o wyrażenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie jest dokonywane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i mediach elektronicznych (TTDSG), jeżeli zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. device fingerprinting) w myśl TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na decyzji UE stwierdzającej należyty stopień ochrony: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de LinkedIn posiada certyfikat w ramach programu Data Privacy Framework.

Analizie korzystania oraz stosownej reklamie za pośrednictwem LinkedIn można sprzeciwić się, korzystając z poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą regulować wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach reklamowych w ustawieniach konta. Aby uniknąć powiązania danych zgromadzonych na naszej stronie internetowej przez LinkedIn i kontem użytkownika na LinkedIn, użytkownik musi wylogować się ze swojego konta na LinkedIn, zanim wejdzie na naszą stronę internetową.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z upoważnienia zgodnie z art. 28 RODO z wyżej wymienionym oferentem. Chodzi przy tym o umowę zawartą zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, która zapewnia, że będzie on przetwarzał dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i stosownie do przepisów RODO.

PRIVACY

tag Pinterest

Na niniejszej stronie internetowej zainstalowaliśmy tag Pinterest. Oferentem jest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Tag Pinterest służy do rejestrowania określonych czynności, których użytkownik dokonuje na naszej stronie internetowej. Dane mogą być następnie wykorzystywane do wyświetlania użytkownikowi na naszej stronie internetowej bądź na innej stronie sieci reklamowej tagów Pinterest reklamy zgodnej z zainteresowaniami użytkownika.

W tym celu tag Pinterest rejestruje m.in. Tag ID, lokalizację oraz referrer URL użytkownika. Ponadto mogą być rejestrowane dane odpowiadające czynnościom, np. wartość zamówienia, wielkość zamówienia, numer zamówienia, kategorię kupionych artykułów i widoki wideo.

Tag Pinterest wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznawanie użytkownika wykraczające poza poszczególne strony w celu dokonywania analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub device fingerprinting).

Ponieważ zapytano o wyrażenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie jest dokonywane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i mediach elektronicznych (TTDSG), jeżeli zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. device fingerprinting) w myśl TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na decyzji UE stwierdzającej należyty stopień ochrony: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Pinterest posiada certyfikat w ramach programu Data Privacy Framework.

Dalsze informacje na temat tagu Pinterest są dostępne tutaj: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z upoważnienia zgodnie z art. 28 RODO z wyżej wymienionym oferentem. Chodzi przy tym o umowę zawartą zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, która zapewnia, że będzie on przetwarzał dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i stosownie do przepisów RODO.

PRIVACY

Google reCAPTCHA

Korzystamy z serwisu „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na tej stronie internetowej. Oferentem jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki reCAPTCHA można sprawdzić, czy wprowadzanie danych na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka czy zautomatyzowany program. W tym zakresie reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową w oparciu o różne cechy. Ta analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy odwiedzający wejdzie na stronę. W celach analitycznych reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszy dokonywane przez użytkownika). Dane zarejestrowane w ramach tej analizy są przekazywane Google.

Analizy reCAPTCHA są dokonywane całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani o dokonywaniu analizy.

Zapisywanie i analizowanie danych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w chronieniu swoich ofert internetowych przed nadużyciami przez automatyczne programy szpiegujące oraz przed spamem. Jeżeli zapytano o wyrażenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie jest dokonywane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i mediach elektronicznych (TTDSG), jeżeli zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. device fingerprinting) w myśl TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA są dostępne w polityce prywatności Google oraz w warunkach korzystania z Google pod poniższymi linkami:
https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz
https://policies.google.com/terms?hl=de.

PRIVACY

Witryna online w mediach społecznościowych

Jeżeli użytkownik udzielił stosownej zgody w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO względem danego operatora mediów społecznościowych, podczas odwiedzania naszych witryn online na naszych kanałach w mediach społecznościowych dane użytkownika są automatycznie gromadzone i zapisywane w celach marketingowych i reklamowych. Na ich podstawie tworzone są pseudonimizowane profile korzystania. Można je wykorzystywać, aby np. wyświetlać ogłoszenia reklamowe w ramach platform i poza nimi, które przypuszczalnie są zgodne z zainteresowaniami użytkownika. Standardowo w tym zakresie wykorzystywane są pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także możliwości nawiązania kontaktu oraz stosownych praw użytkownika i możliwości ustawień z zakresu ochrony prywatności są zawarte w każdorazowo powiązanych politykach prywatności oferentów na naszych stronach internetowych. Jeżeli mimo to użytkownik potrzebuje pomocy w tym zakresie, może zwrócić się do nas.

PRIVACY

Analizy ekonomiczne i badania rynku

Ze względów ekonomicznych i w celu zidentyfikowania tendencji panujących na rynku, preferencji partnerów umownych i użytkowników analizujemy dostępne nam dane dotyczące procesów handlowych, umów, zapytań itp., przy czym pod kategorię osób, których dane dotyczą, mogą podpadać partnerzy umowni, interesanci, klienci, odwiedzający i korzystający z naszej oferty online.

Analizy są przeprowadzane do celów ocen ekonomicznych, działań marketingowych i badania rynku (np. zdefiniowania grup klientów o różnych cechach). Przy tym możemy uwzględniać profile zarejestrowanych użytkowników, o ile są one dostępne, wraz z zawartymi w nich informacjami dotyczącymi np. wykorzystywanych usług. Analizy służą jedynie nam i nie są ujawniane na zewnątrz, jeżeli nie są o anonimowe analizy z połączonymi, czyli zanonimizowanymi wartościami. Ponadto bierzemy wzgląd na prywatność użytkowników i przetwarzamy dane w celach analitycznych w postaci możliwie spseudonimizowanej i, o ile jest to wykonalne, zanonimizowanej (np. jako dane połączone).

PRIVACY

Kto otrzymuje moje dane?

Jeżeli korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego, ponosimy mimo to odpowiedzialność za dane użytkownika. Wszystkie podmioty przetwarzające są na mocy umowy zobowiązane do poufności w zakresie danych dotyczących użytkownika i przetwarzania danych tylko w ramach wykonywania usług. Podmioty przetwarzające, którym udzieliliśmy zlecenia, otrzymują dane użytkownika, jeżeli potrzebują tych danych do wykonania danej usługi. Są to np. dostawcy usług z zakresu IT, których potrzebujemy do zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszego systemu IT, oraz przedsiębiorstwa reklamowe i bazy adresowe umożliwiające nam własne działania marketingowe.

Te dane są udostępniane spółkom w ramach koncernu, o ile są niezbędne do wykonania umowy. Zapisywanie danych klientów odbywa się w odniesieniu do przedsiębiorstwa i oddzielnie, przy czym nasz koncern nadrzędny funkcjonuje w charakterze usługodawcy dla poszczególnych uczestniczących spółek.

W przypadku występowania ustawowego zobowiązania oraz w ramach ścigania prawnego odbiorcami danych użytkownika mogą być urzędy publiczne oraz sądy, a także zewnętrzni audytorzy. Ponadto w celu uruchomienia procedury finalizacji umowy oraz wypełnienia umowy dane użytkownika mogą zostać przekazane firmom ubezpieczeniowym, bankom, wywiadowniom gospodarczym i wykonawcom usług.

PRIVACY

Wykonawcy usług transportowych

W zakresie dostarczania zamówionych towarów współpracujemy z przedsiębiorstwami logistycznymi/transportowymi i/albo partnerami wysyłkowymi, którym przekazujemy poniższe dane w celu realizacji dostawy zamówionego towaru, względnie w celu anonsowania wysyłki: imię, nazwisko, adres pocztowy, w razie potrzeby adres e-mail i w razie potrzeby numer telefonu. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

PRIVACY

Dostawcy usług płatniczych

W ramach stosunków umownych i innych stosunków prawnych, na podstawie obowiązków umownych lub innych opartych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów oferujemy osobom, których dane dotyczą, skuteczne i bezpieczne sposoby płatności, korzystając oprócz banków i instytucji kredytowych z usług dalszych serwisów płatniczych (łącznie „dostawcy usług płatniczych”).

Do danych przetwarzanych przez dostawców usług płatniczych należą dane podstawowe, np. imię i nazwisko oaz adres, dane bankowe, np. numery konta lub numery kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także informacje o umowie, kwotach i odbiorcach. Dane te są niezbędne do realizacji transakcji. Wprowadzone dane są jednakże przetwarzane tylko przez dostawców usług płatniczych i zapisywane u nich. Oznacza to, że nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących kont lub kart kredytowych, lecz jedynie informacje z potwierdzeniem lub odrzuceniem płatności. W pewnych okolicznościach dane są przez dostawców usług płatniczych przekazywane wywiadowniom gospodarczym. To przekazanie jest dokonywane w celach zweryfikowania tożsamości i zdolności kredytowej. W tym zakresie odsyłamy do OWH i polityk prywatności dostawców usług płatniczych.

W odniesieniu do transakcji płatniczych obowiązują warunki handlowe oraz polityki prywatności każdorazowych dostawców usług płatniczych, z którymi można zapoznać się na stosownych stronach internetowych, względnie w aplikacjach wykorzystywanych do transakcji. Odsyłamy do nich również w kontekście uzyskania dalszych informacji oraz korzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu, uzyskania informacji i innych praw osób, których dane dotyczą.

PRIVACY

Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych łącznie lub w odniesieniu do poszczególnych działań, przy czym nie wiąże się to z kosztami innymi niż koszty przekazania informacji.

Zgodnie z warunkami prawnymi zawartymi w § 7 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) mamy prawo korzystać z adresu e-mail podanego w ramach zawarcia umowy do reklamy bezpośredniej własnych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktów użytkownik otrzymuje od nas niezależnie od subskrypcji newslettera.

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać tego rodzaju rekomendacji za pośrednictwem adresu e-mail, może z wykorzystaniem swojego adresu sprzeciwić się temu w dowolnym momencie w dowolnym zakresie, przy czym nie wiąże się to z kosztami innymi niż koszty przekazani informacji. Powiadomienie w formie tekstowej będzie wystarczające. Oczywiście do każdej wiadomości e-mail dołączony jest również link umożliwiający rezygnację.

PRIVACY

Przez jaki okres przechowywane będą moje dane?

Przetwarzamy dane użytkownika do momentu zakończenia relacji handlowej lub do momentu upłynięcia obowiązujących ustawowych okresów przechowywania (wynikających choćby z kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej czy przepisów regulujących czas pracy); ponadto do momentu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w przypadku których dane są wymagane jako dowód.

PRIVACY

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki zapobiegawcze w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika przed utratą, uszkodzeniem, zmanipulowaniem oraz nieautoryzowanym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz pracujący dla nas dostawcy usług są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów w sprawie ochrony danych.

Zawsze podczas gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych przed przekazaniem ich są one szyfrowane. Oznacza to, że dane użytkownika nie mogą być nadużywane przez strony trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają przy tym stałemu procesowi udoskonalania, a nasza polityka prywatności jest cyklicznie aktualizowana. Należy upewnić się co do aktualności danej wersji.

PRIVACY

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zapisanych dotyczących go danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych, a także wniesienia skargi zgodnie z przepisami o ochronie danych.

PRIVACY

Prawo do uzyskania informacji:

Użytkownik może zażądać od nas informacji o przetwarzaniu jego danych i zakresie tego przetwarzania.

PRIVACY

Prawo do sprostowania danych:

Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika, które są niekompletne lub niepoprawne, wówczas użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas ich skorygowania, względnie uzupełnienia.

PRIVACY

Prawo do usunięcia danych:

Użytkownik może zażądać od nas usunięcia swoich danych, jeżeli przetwarzamy je bezzasadnie lub przetwarzanie niewspółmiernie ingeruje w prawnie uzasadnione interesy ochrony użytkownika. Należy mieć na uwadze, że mogą występować powody, które przemawiają przeciwko natychmiastowemu usunięciu, np. w przypadku ustanowionych ustawowo obowiązków przechowywania.

Niezależnie od skorzystania przez użytkownika prawa do usunięcia usuwamy dane użytkownika niezwłocznie i kompletnie, jeżeli nie przeciwstawia się temu jakikolwiek obowiązek przechowywania wynikający z obrotu prawnego lub stosownych przepisów.

PRIVACY

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Użytkownik może domagać się od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli

- kwestionuje on poprawność danych, mianowicie na okres, który umożliwi nam sprawdzenie poprawności danych.
- przetwarzanie danych jest nieuzasadnione, jednak użytkownik odmawia ich usunięcia, żądając zamiast tego ograniczenia korzystania z danych,
- dane te przestają być nam potrzebne do realizacji przewidzianych celów, ale użytkownik potrzebuje jeszcze tych danych do dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
- użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.

PRIVACY

Prawo do przenoszenia danych:

Użytkownik może domagać się od nas, byśmy przekazali mu dane, które zostały nam przez niego udostępnione, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy i by miał możliwość przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli

- przetwarzamy te dane na podstawie udzielonej przez niego i możliwej do cofnięcia zgody lub wypełnienia umowy między nami i nim, oraz
- to przetwarzanie jest dokonywane przy użyciu zautomatyzowanych procesów.

W przypadku technicznej wykonalności użytkownik może zażądać od nas bezpośredniego przekazania jego danych innemu administratorowi.

PRIVACY

Prawo do sprzeciwu:

Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes, użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych; dotyczyłoby to także profilingu opartego na tych postanowieniach. Wówczas przestajemy przetwarzać dane użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które będą przeważać nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń. Użytkownik może w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych do celów marketingu bezpośredniego.

PRIVACY

Prawo do wniesienia skargi:

Jeżeli użytkownik jest zdania, że podczas przetwarzania jego danych naruszyliśmy krajowe lub europejskie przepisy o ochronie danych, może skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wątpliwości. Użytkownik ma rzecz jasna również prawo zwrócić się do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

Jeżeli użytkownik zechce dochodzić względem nas wymienionych praw, może zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. W razie wątpliwości możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości.

PRIVACY

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszej polityce prywatności, jeżeli okaże się to konieczne ze względów technologicznych. Należy upewnić się co do aktualności danej wersji. Jeżeli w niniejszej polityce prywatności zostaną dokonane gruntowne zmiany, powiadomimy o nich na naszej stronie internetowej.

Dla wszystkich zainteresowanych i odwiedzających naszą stronę internetową w kwestiach ochrony danych informacji udziela:

Pan Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co KG
Ostengasse 14
93047Regensburg
Germany

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de