Privacy

Integritetspolicy KWC AG

Vi tar din integritet på allvar

Skyddet av din integritet vid behandling av personuppgifter är viktigt för oss. När du besöker vår webbplats lagrar våra webbservrar IP-adressen från din internetleverantör, webbplatsen från vilken du besöker oss, sidorna du besöker på vår webbplats samt besökets datum och varaktighet. Denna information är absolut nödvändig för den tekniska förmedlingen av webbplatserna och för säker serverdrift. En personlig utvärdering av dessa uppgifter sker inte.

Om du skickar data till oss via kontaktformuläret kommer dessa data att lagras på våra skyddade servrar. Dina uppgifter kommer endast att användas av oss för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Överföring till tredje part sker inte.

PRIVACY

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om dig. Dessa inkluderar ditt namn, din adress och din e-postadress. Du behöver inte lämna ut några personuppgifter för att kunna besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och adress samt annan information för att kunna erbjuda dig en efterfrågad tjänst.

Detsamma gäller om vi förser dig med informationsmaterial på begäran eller om vi svarar på dina frågor. I dessa fall kommer vi alltid att berätta detta för dig. Dessutom lagrar vi endast de uppgifter som du har överfört till oss automatiskt eller frivilligt.

Om du använder någon av våra tjänster samlar vi vanligtvis bara in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan be dig om ytterligare information, men detta är frivilligt. Närhelst vi behandlar personuppgifter gör vi det för att kunna erbjuda dig våra tjänster eller för att uppnå våra kommersiella mål.

PRIVACY

Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier) kommer uppgifterna om personen som kontaktar oss att behandlas i den utsträckning som är nödvändig för att besvara kontaktförfrågan och för att utföra eventuella åtgärder som efterfrågas.

Besvarandet av kontaktförfrågningar inom ramen för kontraktuella eller pre-kontraktuella förhållanden sker för att fullgöra våra avtalsförpliktelser eller för att besvara (pre-)kontraktuella förfrågningar och i övrigt utifrån de berättigade intressena att besvara förfrågningarna.

- Typer av data som behandlas: inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. anteckningar i onlineformulär).
- Berörda personer: kommunikationspartners.
- Syfte med behandlingen: kontaktförfrågningar och kommunikation.
- Rättslig grund: fullgörande av kontrakt och pre-kontraktuella förfrågningar (art. 6 (1) lit. b. GDPR), legitima intressen (art. 6 (1) lit. f. GDPR).

PRIVACY

Automatiskt sparade uppgifter

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Datum och tid för begäran
 • Namn på den begärda filen
 • Sida från vilken filen begärdes
 • Åtkomststatus (fil överförd, fil hittades inte, etc.)
 • webbläsare och operativsystem som används
 • fullständig IP-adress för datorn som gör begäran
 • mängd data som överförs

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor. Behandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) lit. f. GDPR baserat på vårt legitima intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. 
Av tekniska säkerhetsskäl, i synnerhet för att förhindra försök att attackera vår webbserver, lagrar vi dessa uppgifter under en kort tid. Det är inte möjligt för oss att dra slutsatser om enskilda personer utifrån dessa uppgifter. Senast efter sju dagar anonymiseras uppgifterna genom att förkorta IP-adressen på domännivå så att det inte längre går att upprätta en länk till den enskilda användaren. Uppgifterna behandlas också anonymt för statistiska ändamål; en jämförelse med andra databaser eller en överföring till tredje part, även delvis, sker inte.

PRIVACY

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra information på din dator i form av cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där det lagrades en cookie. Detta gör att de besökta webbplatserna och servrarna kan skilja den berörda personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via sin unika cookie-ID.

Genom att använda session-cookies kan den ansvariga ge användarna av denna webbplats en användarvänlig tjänst som inte skulle vara möjlig utan användning av cookies. Utan samtycke använder vi endast tekniskt nödvändiga cookies på den rättsliga grunden för legitimt intresse i enlighet med Art. 6 (1) lit. f. GDPR.

Vi använder endast personliga cookies för att förbättra vår webbplats eller i marknadsförings-/reklamsyfte med ditt samtycke. Vid ditt första besök kan du frivilligt samtycka till spårningen eller analysen via det visade cookie-fönstret. Vid behov kommer dina uppgifter att vidarebefordras till partners eller tredje part. Dessa cookies lagras endast om du uttryckligen samtycker till detta, den rättsliga grunden är då ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a. GDPR.

Du kan när som helst ändra dina inställningar för användningen av cookies här: Länk för att kalla upp fönstret för samtycke igen.   

PRIVACY

Usercentrics

Denna webbplats använder Usercentrics samtyckesteknik för att erhålla ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet eller till användning av vissa teknologier och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, webbplats: Https://usercentrics.com/de/ (hädanefter "Usercentrics").

När du går in på vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

 • Ditt samtycke eller återkallandet av ditt samtyce
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Tidpunkten för ditt besök på webbplatsen

Dessutom lagrar Usercentrics en cookie i din webbläsare för att kunna koppla det givna samtycket eller dess återkallande till dig. Uppgifterna som samlas in på detta sätt lagras tills du begär att vi raderar dem, tar bort denna Usercentrics-cookie själv eller efter att syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringskrav förblir opåverkade.

Usercentrics används för att erhålla det lagstadgade samtycket för användning av vissa teknologier. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 (1) lit. c. GDPR.

Vi har ett avtal för orderhantering med ovan nämnda leverantör i enlighet med art. 28 GDPR. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

PRIVACY

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som vi kan använda för att integrera spårnings- eller statistiska verktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inte själv

några användarprofiler, sparar inga cookies och gör inga oberoende analyser. Detta verktyg används endast för administration och visning av de verktyg som är integrerade via detta verktyg. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som även kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Tag Manager används på grundval av Art. 6 (1) lit. f. GDPR.

 

PRIVACY

Google Analytics (4)

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, som t.ex. sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive enhet. 

Vidare kan vi använda Google Analytics för att, bland annat, samla in uppgifter om musklick och scrollande. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de registrerade datamängderna och använder maskininlärningsteknik för dataanalys.

Google Analytics använder teknik som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller enhetens fingeravtryck). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Denna tjänst används på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a. GDPR och § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU:s beslut om lämplighet: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Google är redan certifierat för Data Privacy Framework Program.

Plugin för webbläsare
Du kan förhindra Google från att samla in och bearbeta dina data genom att ladda ner och installera en plugin för din webbläsare som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Signals
Vi använder Google Signals. När du besöker vår webbplats registrerar Google Analytics bl.a. din plats, sökhistorik och YouTube-historik samt demografisk data (besökardata). Denna data kan användas för personlig reklam med hjälp av Google Signals. Om du har ett Google-konto kommer Google Signals besöksdata att länkas till ditt Google-konto och användas för personlig marknadsföring. Uppgifterna används också för att skapa anonym statistik över våra användares beteende.

Google Analytics E-handelsmätning
Den här webbplatsen använder funktionen "e-handelsmätning" i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsmätning kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra sina marknadsföringskampanjer online. Information som gjorda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visningen av en produkt tills dess att du köper den registreras. Denna data kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID som är tilldelat respektive användare eller deras enhet.

PRIVACY

Facebook Pixel

Den här webbplatsen använder besökarens ”Pixel” från Facebook för att mäta konvertering. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredje länder.

På så sätt kan webbplatsbesökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons. Detta gör att effektiviteten för Facebook-annonserna kan utvärderas för statistiska och marknadsundersökningsändamål och att framtida reklamåtgärder kan optimeras.

Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning. Detta gör det möjligt för Facebook att placera annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Denna tjänst används på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a. GDPR och 25 (1) TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU:s beslut om lämplighet: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Facebook är redan certifierat för Data Privacy Framework Program.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats och vidarebefordras till Facebook med hjälp av verktyget som beskrivs här, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för databehandlingen (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och överförandet av dessa till Facebook. Behandlingen av Facebook efter overföringen är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma förpliktelser har fastställts i ett samarbetsavtal. Avtalstexten finns på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan hävda dina rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt hos Facebook. Om du hävdar dessa rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Du hittar ytterligare information om att skydda din integritet i Facebooks integritetsskyddspolicy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också inaktivera ”Remarketing”-funktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet Annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Dessutom måste du vara inloggad på Facebook.

 

PRIVACY

LinkedIn Insight Tag

Den här webbplatsen använder LinkedIn Insight Tag. Leverantören av denna tjänst är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Med hjälp av LinkedIn Insight Tag får vi information om besökarna på vår webbplats. Om en webbplatsbesökare är registrerad hos LinkedIn kan vi bland annat analysera professionella nyckeluppgifter (t.ex. karriärnivå, företagsstorlek, land, plats, bransch och befattning) om våra webbplatsbesökare och därmed bättre anpassa vår webbplats till respektive målgrupper. Vi kan också använda LinkedIn Insight Tags för att mäta om besökare på vår webbplats gör ett köp eller vidtar en annan åtgärd (konverteringsmätning). Konverteringsmätningen kan också ske mellan enheter (t.ex. från en PC till en surfplatta). LinkedIn Insight Tag erbjuder även en ”Retargeting”-funktion, med vars hjälp vi kan visa besökare på vår webbplats riktad reklam utanför webbplatsen, varvid, enligt LinkedIn, annonsmottagaren inte identifieras.

LinkedIn samlar också själv in så kallade loggfiler (URL, hänvisnings-URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper samt åtkomsttid). IP-adresserna är förkortade eller (om de används för att nå LinkedIn-medlemmar mellan enheter) hashade (pseudonymiserade). De direkta identifierarna för LinkedIn-medlemmar raderas från LinkedIn efter sju dagar. De återstående pseudonymiserade uppgifterna kommer sedan att raderas inom 180 dagar.

Uppgifterna som samlas in av LinkedIn kan inte tilldelas specifika individer av oss som webbplatsoperatör. LinkedIn kommer att lagra de personuppgifter som samlas in från webbplatsbesökare på sina servrar i USA och använda dem för sina egna reklamsyften. Detaljer finns i LinkedIns integritetspolicy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

LinkedIn Insight används på grundval av Art. 6 (1) lit. f. GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande med stöd av art. 6 (1) lit. a. GDPR och 25 (1) TTDSG, i den mån samtycket innefattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens enhet (t.ex. fingeravtryck av enheter) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU:s beslut om lämplighet: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de LinkedIn är redan certifierat för Data Privacy Framework Program.

Invänd mot analysen av användarbeteende och riktad annonsering av LinkedIn under följande länk:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dessutom kan LinkedIn-medlemmar kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål i sina kontoinställningar. För att förhindra LinkedIn från att länka data som samlats in på vår webbplats till ditt LinkedIn-konto, måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

Vi har ett avtal för orderhantering med ovan nämnda leverantör i enlighet med art. 28 GDPR. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

PRIVACY

Pinterest tag

Vi har bäddat in Pinterest Tags på denna webbplats. Leverantören är Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Pinterest Tags används för att registrera vissa åtgärder som du gör på vår webbplats. Uppgifterna kan sedan användas för att visa dig intressebaserad reklam på vår webbplats eller på en annan sida inom annonsnätverkets Pinterest Tag.

För detta ändamål registrerar Pinterest Tags bland annat ett Tag-ID, din plats och hänvisningsadressen. Dessutom kan åtgärdsspecifika data som ordervärde, orderkvantitet, ordernummer, kategori för de köpta artiklarna och videovisningar registreras.

Pinterest Tags använder teknologier som gör att användaren kan kännas igen på sidorna för att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller enhetens fingeravtryck).

Eftersom ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande med stöd av art. 6 (1) lit. a. GDPR och 25 (1) TTDSG, i den mån samtycket innefattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens enhet (t.ex. fingeravtryck av enheter) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU:s beslut om lämplighet: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Pinterest är redan certifierat för Data Privacy Framework Program.

För mer information om Pinterest Tags, se: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Vi har ett avtal för orderhantering med ovan nämnda leverantör i enlighet med art. 28 GDPR. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

PRIVACY

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (hädanefter "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatning på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA information (t.ex. IP-adress, hur länge webbplatsbesökaren spenderar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). Data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys pågår.

Uppgifterna lagras och analyseras på basis av art. 6 (1) lit. f. GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sina webberbjudanden från otillåtet, automatiserat spionage och från SPAM. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande med stöd av art. 6 (1) lit. a. GDPR och 25 (1) TTDSG, i den mån samtycket innefattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens enhet (t.ex. fingeravtryck av enheter) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om Google reCAPTCHA finns i Googles dataskyddsbestämmelser och användarvillkor under följande länkar:
https://policies.google.com/privacy?hl=de och
https://policies.google.com/terms?hl=de.

PRIVACY

Närvaro på sociala medier

Om du har gett ditt samtycke till respektive operatör för sociala medier i enlighet med art. 6 (1) 1 Sidan lit. a GDPR kommer dina uppgifter automatiskt att samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål när du besöker våra sociala mediekanaler - från vilken användarprofiler kommer att skapas med pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför dessa plattformar som antagligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis för detta. För detaljerad information om bearbetningen och användningen av uppgifterna av respektive sociala medieoperatör samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter i detta avseende samt för inställningsalternativ för att skydda din integritet, vänligen se länkade integritetsskyddspolicyer från leverantörerna på deras webbplatser. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

PRIVACY

Ekonomisk analys och marknadsundersökningar

Av affärsmässiga skäl och för att kunna identifiera marknadstrender samt avtalspartners och användares önskemål analyserar vi de uppgifter vi har om affärstransaktioner, kontrakt, förfrågningar etc, varvid den berörda personkretsen inkluderar avtalspartners, intresserade parter, kunder, besökare och användare av vårt onlineerbjudande.

Analyserna genomförs i syfte att göra affärsutvärderingar, marknadsföring och marknadsundersökningar (t.ex. för att fastställa kundgrupper med olika egenskaper). När vi gör det kan vi, om det är tillgängligt, ta hänsyn till profilerna för registrerade användare tillsammans med deras information, till exempel om tjänster som används. Analyserna tjänar endast oss och lämnas inte ut till tredje part, såvida de inte är anonyma analyser med sammanfattade, det vill säga anonyma, värden. Dessutom tar vi hänsyn till användarnas integritet och behandlar uppgifterna för analysändamål så pseudonymiserade som möjligt och, om möjligt, helt anonymt (t.ex. som sammanfattad data).

PRIVACY

Vem tar emot mina uppgifter?

Om vi använder en tjänsteleverantör inom orderhantering förblir vi ansvariga för skyddet av dina uppgifter. Dessa är kontraktuellt skyldiga att behandla dina uppgifter konfidentiellt och endast behandla dem inom ramen för tillhandahållandet av tjänster. De orderhanterare som anlitats av oss kommer att ta emot dina uppgifter om de behöver uppgifterna för att utföra sina respektive tjänster. Det är till exempel IT-tjänsteleverantörer som vi behöver för drift och säkerhet av vårt IT-system samt för att annonsera och adressera utgivare för våra egna annonskampanjer.

Dessa uppgifter görs tillgängliga för koncernbolagen i den utsträckning som är nödvändig för genomförandet av kontraktet. Lagringen av kunduppgifter är företagsrelaterat och separat, där vårt moderbolag fungerar som tjänsteleverantör åt de enskilda deltagande företagen.

I fall av rättslig skyldighet eller i samband med åtal kan myndigheter och domstolar samt externa revisorer vara mottagare av dina uppgifter.

Dessutom kan försäkringsbolag, banker, kreditinstitut och tjänsteleverantörer vara mottagare av dina uppgifter i syfte att initiera och fullgöra avtal.

PRIVACY

Transporttjänster

I syfte att leverera beställda varor samarbetar vi med logistik/transportföretag och/eller fraktpartners till vilka följande data överförs i syfte att leverera de beställda varorna eller i syfte att anmäla leveransen: Förnamn, efternamn, postadress och i förekommande fall e-postadress och telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 (1) lit. b. GDPR.

PRIVACY

Leverantörer av betalningstjänster

Som en del av avtalsmässiga och andra rättsliga förhållanden, på grund av juridiska förpliktelser eller på annat sätt på grundval av våra legitima intressen, erbjuder vi effektiva och säkra betalningsalternativ och använder andra leverantörer av betalningstjänster utöver banker och kreditinstitut (”leverantörer av betalningstjänster” i korthet).

Uppgifterna som behandlas av leverantören av betaltjänster inkluderar inventeringsuppgifter som namn och adress, bankuppgifter som kontonummer eller kreditkortsnummer, lösenord, TAN och kontrollsummor, samt kontrakts-, total- och mottagarrelaterad information. Uppgifterna krävs för att genomföra transaktionerna. De inmatade uppgifterna kommer dock endast att behandlas och lagras av leverantörer av betalningstjänster. Det innebär att vi inte får någon konto- eller kreditkortsrelaterad information, utan endast information med bekräftelse eller negativ information om betalningen. Under vissa omständigheter kan leverantörer av betalningstjänster överföra uppgifterna till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att kontrollera identitet och kreditvärdighet. För detta hänvisar vi till villkor och dataskyddsanvisningar hos leverantörer av betalningstjänster.

Respektive villkor och dataskyddsanvisningar för leverantörer av betalningstjänster gäller för betalningstransaktionerna, som kan nås på respektive webbplatser eller transaktionsapplikationer. Vi hänvisar även till detta för ytterligare information och hävdande av återkallelse, information och andra registrerade rättigheter.

PRIVACY

Behandling av personuppgifter för reklamändamål

Du kan när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter för reklamändamål, antingen i sin helhet eller för enskilda åtgärder, utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna.

Enligt de juridiska kraven i § 7 (3) UWG har vi rätt att använda den e-postadress som du angav när du ingick avtalet för direktreklam för våra egna liknande varor eller tjänster. Du kommer att få dessa produktrekommendationer från oss oavsett om du har prenumererat på ett nyhetsbrev eller inte.

Om du inte önskar få sådana rekommendationer från oss via e-post, kan du när som helst invända mot användningen av din e-postadress för detta ändamål utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Ett meddelande i textform räcker för detta. Naturligtvis innehåller varje e-postmeddelande alltid en avregistreringslänk.

PRIVACY

Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?

Vi behandlar dina uppgifter till slutet av affärsrelationen eller tills utgången av de tillämpliga lagstadgade lagringsperioderna (t.ex. från handelslagen, skattelagen eller arbetstidslagen); dessutom till slutet av alla rättsliga tvister där uppgifterna kan komma att krävas som bevis.

PRIVACY

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra anställda och de tjänsteleverantörer som arbetar för oss är skyldiga att följa tillämpliga dataskyddslagar.

Närhelst vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras de innan de överförs. Detta innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av en tredje part. Våra säkerhetsåtgärder är föremål för en ständig förbättringsprocess och vår integritetspolicy uppdateras ofta. Se till att du har den senaste versionen.

PRIVACY

Dina rättigheter

Du har rätt till information, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter när som helst. Du har rätten att invända mot behandlingen och rätten till uppgiftsportabilitet och rätten att lämna in ett klagomål i enlighet med dataskyddslagen.

PRIVACY

Rätten till information:

Du kan begära information från oss om och i vilken utsträckning vi behandlar dina uppgifter.

PRIVACY

Rätten till rättelse:

Om vi behandlar ofullständiga eller felaktiga uppgifter om dig kan du när som helst begära att vi korrigerar eller kompletterar dem.

PRIVACY

Rätten till radering:

Du kan begära att vi raderar dina uppgifter om vi behandlar dem olagligt eller om behandlingen oproportionerligt stör dina legitima skyddsintressen. Observera att det kan finnas skäl som förhindrar omedelbar radering, till exempel vid lagstadgade krav på lagring.

Oavsett om du utövar din rätt till radering kommer vi att radera dina uppgifter omedelbart och fullständigt, förutsatt att det inte finns någon laglig eller juridisk skyldighet att behålla dem.

PRIVACY

Rätt till begränsning av behandlingen:

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter om:

- du bestrider uppgifternas riktighet under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera uppgifternas riktighet.
- behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du vägrar att radera dem och begär istället en begränsning av dataanvändningen,
- vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda ändamålet, men du fortfarande behöver dessa uppgifter för att hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller
- du har gjort en invändning mot behandlingen av uppgifterna.

PRIVACY

Rätten till uppgiftsportabilitet:

Du kan begära att vi förser dig med de uppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format så att du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder från oss, förutsatt att

- vi behandlar dessa uppgifter på grundval av återkallbart samtycke från dig eller för fullgörandet av ett avtal mellan oss, och
- denna bearbetning utförs med hjälp av automatiserade procedurer.

Om det är tekniskt möjligt kan du begära att vi överför dina uppgifter direkt till en annan ansvarig.

PRIVACY

Rätten att invända:

Om vi behandlar dina uppgifter av legitimt intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Vi kommer då inte längre att behandla dina uppgifter om vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktreklam utan att ange skäl.

PRIVACY

Rätten att överklaga:

Om du anser att vi bryter mot tysk eller europeisk dataskyddslagstiftning när vi behandlar dina uppgifter ber vi dig kontakta oss så att vi kan klargöra eventuella frågor. Du har självklart även rätten att kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för dig, samt respektive statligt kansli för dataskyddstillsyn.

Om du vill hävda en av dessa rättigheter gentemot oss, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. Om du är osäker kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

PRIVACY

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy om detta skulle vara nödvändigt på grund av ny teknik. Se till att du har den senaste versionen. Om grundläggande ändringar görs i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dem på vår webbplats.

Alla intresserade parter och besökare på vår webbplats kan kontakta oss med dataskyddsfrågor på:
Mr Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Germany

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de