Privacy

Zásady ochrany osobních údajů KWC AG

Ochranu údajů bereme vážně

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery standardně ukládají IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které na našich stránkách navštívíte, a datum a dobu trvání vaší návštěvy. Tyto informace jsou naprosto nezbytné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. K individuálnímu vyhodnocení těchto údajů nedochází.

Pokud nám zašlete údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, budou tyto údaje uloženy na našich serverech v rámci procesu zálohování dat. Vaše údaje použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou považovány za přísně důvěrné. Nebudou předány třetím stranám.

PRIVACY

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje týkající se vaší osoby. Patří k nim vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Pro návštěvu našich webových stránek nemusíte sdělovat žádné osobní údaje. V některých případech potřebujeme vaše jméno a adresu a další informace, abychom vám mohli nabídnout požadovanou službu.

Totéž platí v případě, že vám na vyžádání poskytneme informační materiály nebo odpovíme na vaše dotazy. V těchto případech vás na to vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze údaje, které jste nám předali automaticky nebo dobrovolně.

Pokud využíváte některou z našich služeb, shromažďujeme zpravidla pouze údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli službu poskytnout. Můžeme vás požádat o další informace, ale jejich poskytnutí je dobrovolné. Kdykoli zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom vám mohli poskytnout naši službu nebo abychom mohli sledovat naše obchodní cíle.

PRIVACY

Kontaktování

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních médií) jsou údaje poskytnuté osobou, která žádost podává, zpracovávány v rozsahu nezbytném pro reakci na žádosti o kontakt a případné požadované kroky.

Reakce na žádosti o kontakt v rámci smluvních nebo předsmluvních vztahů je prováděna za účelem splnění našich smluvních povinností nebo reakce na (před)smluvní žádosti a jinak na základě oprávněného zájmu reagovat na žádosti.

- Zpracovávané druhy údajů: matriční údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), obsahové údaje (např. záznamy v online formulářích).
- Dotčené osoby:  komunikační partneři.
- Účely zpracování:  kontaktní dotazy a komunikace.
- Právní základ:  plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR).

PRIVACY

Automaticky ukládané údaje

Protokolové soubory serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

 • Datum a čas požadavku
 • Název požadovaného souboru
 • Stránka, ze které byl soubor vyžádán
 • Stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)
 • Použitý webový prohlížeč a operační systém
 • Úplná IP adresa počítače, který podal žádost
 • Množství přenesených dat

Tyto údaje se nespojují s jinými zdroji údajů. Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.   

Z důvodů technické bezpečnosti, zejména kvůli obraně proti pokusům o útoky na náš webový server, ukládáme tyto údaje po krátkou dobu. Na základě těchto údajů není možné vyvozovat závěry o jednotlivých osobách. Nejpozději po sedmi dnech jsou údaje anonymizovány zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné vytvořit vazbu na konkrétního uživatele. Údaje jsou rovněž zpracovávány v anonymizované podobě pro statistické účely; nejsou porovnávány s jinými údaji ani předávány třetím stranám, a to ani ve výpisech.

PRIVACY

Soubory cookie

Při návštěvě našich webových stránek můžeme do vašeho počítače ukládat informace ve formě souborů cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor tohoto souboru. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Prostřednictvím jedinečného ID souboru cookie lze rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Prostřednictvím souborů cookie relace může správce poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné. Bez souhlasu používáme pouze technicky nezbytné soubory cookie na právním základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Osobní soubory cookie používáme pouze k zlepšení našich webových stránek nebo pro marketingové/reklamní účely s vaším souhlasem. Při své první návštěvě můžete dobrovolně souhlasit se sledováním nebo analýzou kliknutím na banner souboru cookie. Vaše údaje mohou být předávány partnerům nebo poskytovatelům třetích stran. Tyto soubory cookie budou uloženy pouze v případě, že s tím výslovně souhlasíte; právním základem je pak váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Nastavení používání souborů cookie můžete kdykoli změnit zde: Odkaz pro opětovné vyvolání banneru pro udělení souhlasu.

PRIVACY

Usercentrics

Tyto webové stránky používají technologii souhlasu Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, webové stránky: https://usercentrics.com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Při vstupu na naše webové stránky jsou společnosti Usercentrics předávány následující osobní údaje:

 • vaše souhlasy nebo odvolání souhlasů
 • vaše IP adresa
 • informace o vašem prohlížeči
 • informace o vašem koncovém zařízení
 • čas vaší návštěvy webových stránek

Společnost Usercentrics dále ukládá do vašeho prohlížeče soubor cookie, aby vám mohla přiřadit udělený(é) souhlas(y) nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie Usercentrics nebo dokud nepomine účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Služba Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky podle čl. 28 GDPR. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

PRIVACY

Google Tag Manager

Používáme nástroj Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 Google Tag Manager je nástroj, s jehož pomocí můžeme na naše webové stránky integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný nástroj Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a přehrávání nástrojů, které jsou do něj integrovány. Google Tag Manager však zjišťuje vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

PRIVACY

Google Analytics (4)

Tyto webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty do ID uživatele a přiřazeny k příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

 Kromě toho nám služba Google Analytics umožňuje mimo jiné zaznamenávat pohyby myší a rolování a kliknutí. Služba Google Analytics dále využívá různé přístupy k modelování, které doplňují shromážděné datové záznamy, a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace získávané společností Google o používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na rozhodnutí EU o odpovídající ochraně: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Společnost Google je již certifikována pro rámcový program ochrany osobních údajů.

Zásuvný modul prohlížeče
Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává údaje uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Signal
Používáme Google Signal. Když navštívíte naše webové stránky, služba Google Analytics shromažďuje mimo jiné údaje o vaší poloze, historii vyhledávání a historii YouTube, jakož i demografické údaje (údaje o návštěvnících). Tyto údaje mohou být použity pro personalizovanou reklamu pomocí služby Google Signal. Pokud máte účet Google, budou údaje o návštěvnících z Google Signal propojeny s vaším účtem Google a použity pro personalizovaná reklamní sdělení. Tyto údaje se také používají k sestavování anonymizovaných statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

Měření elektronického obchodu služby Google Analytics
Tyto webové stránky používají funkci „Měření elektronického obchodu“ služby Google Analytics. Pomocí měření elektronického obchodu může provozovatel webových stránek analyzovat nákupní chování návštěvníků webových stránek, aby mohl zlepšit své online marketingové kampaně. Zaznamenávají se informace, jako jsou uskutečněné objednávky, průměrné hodnoty objednávek, náklady na dopravu a doba od zobrazení do zakoupení produktu. Tyto údaje může společnost Google shrnout pod ID transakce, které je přiřazeno příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

PRIVACY

Facebook Pixel

Tyto webové stránky používají službu ke konverznímu měření pixelů akcí návštěvníka od společnosti Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli klepnutím na reklamu Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu a optimalizaci budoucích reklamních opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní, nemůžeme z nich vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na rozhodnutí EU o odpovídající ochraně: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Společnost Facebook je již certifikována pro rámcový program ochrany osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování ze strany společnosti Facebook, které probíhá po dalším předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které sdílíme, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebooku a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která je z hlediska ochrany údajů bezpečná. Společnost Facebook je odpovědná za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook. Práva dotčených osob (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte práva dotčených osob u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu „Custom Audiences“ můžete také deaktivovat v nastavení pro zobrazování reklam https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to udělat, musíte být přihlášeni ke službě Facebook.

PRIVACY

LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka používá službu Insight Tag od společnosti LinkedIn. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Pomocí služby LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webových stránek zaregistrován v síti LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat klíčové profesní údaje (např. kariérní úroveň, velikost společnosti, zemi, místo, odvětví a pracovní pozici) návštěvníků našich webových stránek, a lépe tak přizpůsobit své stránky příslušným cílovým skupinám. Kromě toho můžeme pomocí služby LinkedIn Insight Tag měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provedou nákup nebo jinou akci (konverzní měření). Konverzní měření lze provádět také napříč zařízeními (např. z počítače na tablet). LinkedIn Insight Tag nabízí také funkci retargetingu, která nám umožňuje zobrazovat cílenou reklamu návštěvníkům našich webových stránek mimo webové stránky, přičemž podle společnosti LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

Společnost LinkedIn také sama shromažďuje tzv. log soubory (URL, URL odkazu, IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou používány k dosažení členů LinkedIn z různých zařízení) zaheslovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou po sedmi dnech smazány společností LinkedIn. Zbývající pseudonymizované údaje jsou pak smazány do 180 dnů.

Údaje shromážděné společností LinkedIn nemůžeme my jako provozovatel webových stránek přiřadit ke konkrétním osobám. LinkedIn bude shromážděné osobní údaje návštěvníků webových stránek ukládat na svých serverech v USA a používat je v rámci vlastních reklamních opatření. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Používání služby LinkedIn Insight je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na rozhodnutí EU o odpovídající ochraně: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Společnost LinkedIn je již certifikována pro rámcový program ochrany osobních údajů.

Proti analýze uživatelského chování a cílené reklamě ze strany LinkedIn můžete vznést námitku na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Kromě toho mohou členové LinkedIn v nastavení svého účtu kontrolovat používání svých osobních údajů pro reklamní účely. Aby nedošlo k propojení údajů shromážděných na našich webových stránkách společností LinkedIn s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek podle čl. 28 GDPR. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

PRIVACY

Pinterest tag

Na těchto webových stránkách máme integrovanou službu Pinterest-Tag. Poskytovatelem je Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Pinterest-Tag slouží k zaznamenávání určitých akcí, které na našich webových stránkách provádíte. Tyto údaje mohou být následně použity k zobrazení zájmově orientované reklamy na našich webových stránkách nebo na jiné stránce reklamní sítě Pinterest Tag.

Za tímto účelem shromažďuje značka Pinterest mimo jiné ID značky, vaši polohu a odkazující URL. Může také shromažďovat údaje specifické pro propagaci, jako je hodnota objednávky, množství objednávky, číslo objednávky, kategorie zakoupených položek a zobrazení videa.

Pinterest-Tag používá technologie, které umožňují rozpoznávání uživatele napříč stránkami za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení).

Vzhledem k tomu, že byl vyžádán odpovídající souhlas, je zpracování založeno výhradně na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na rozhodnutí EU o odpovídající ochraně: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/datenverkehr-zwischen-der-eu-und-den-usa-europaische-kommission-erlasst-neuen-2023-07-10_de Společnost Pinterest je již certifikována pro rámcový program ochrany osobních údajů.

Více informací o službě Pinterest-Tag najdete zde: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky podle čl. 28 GDPR. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

PRIVACY

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme službu „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem služby reCAPTCHA je kontrolovat, zda údaje zadané na této webové stránce (např. v kontaktním formuláři) zadal člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webové stránky. Za účelem analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. adresu IP, dobu, kterou návštěvník strávil na webové stránce, nebo pohyby myši, které uživatel provedl). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou na tuto analýzu upozorněni.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného sledování a před SPAMem. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google a v podmínkách používání Google pod následujícími odkazy:
https://policies.google.com/privacy?hl=de a
https://policies.google.com/terms?hl=de.

PRIVACY

Online přítomnost na sociálních sítích

Pokud jste udělili souhlas provozovateli příslušného sociálního média podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR, budou vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy, když navštívíte naše online prezentace na našich kanálech sociálních médií, z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Ty mohou být použity například k umístění reklamy, která pravděpodobně odpovídá vašim zájmům, v rámci platforem i mimo ně. K tomuto účelu se zpravidla používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií, jakož i možnost kontaktu a vaše práva a možnosti nastavení v tomto ohledu za účelem ochrany vašeho soukromí naleznete v příslušných propojených oznámeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů na jejich webových stránkách. Pokud byste v tomto ohledu přesto potřebovali pomoc, můžete se na nás obrátit.

PRIVACY

Ekonomické analýzy a průzkum trhu

Z obchodních důvodů a pro zjišťování tržních trendů, přání smluvních partnerů a uživatelů analyzujeme nám dostupné údaje o obchodních transakcích, smlouvách, poptávkách atd., přičemž do skupiny dotčených osob mohou patřit smluvní partneři, zájemci, zákazníci, návštěvníci a uživatelé naší online nabídky.

Analýzy se provádějí pro účely hodnocení řízení podniků, marketingu a průzkumu trhu (např. pro určení skupin zákazníků s různými charakteristikami). Pokud jsou k dispozici, můžeme zohlednit profily registrovaných uživatelů spolu s jejich údaji, např. využívanými službami. Tyto analýzy slouží pouze nám a nejsou zveřejňovány navenek, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými, tj. anonymizovanými hodnotami. Rovněž bereme ohled na soukromí uživatelů a údaje pro účely analýzy zpracováváme pokud možno pseudonymně, a pokud je to možné, tak anonymně (např. jako souhrnné údaje).

PRIVACY

Kdo dostává mé údaje?

Pokud využíváme poskytovatele služeb ve smyslu zpracování na zakázku, zůstáváme i nadále odpovědní za ochranu vašich údajů. Všichni pověření zpracovatelé jsou smluvně zavázáni zacházet s vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je pouze v souvislosti s poskytováním služby. Námi pověření zpracovatelé dostávají vaše údaje, pokud je potřebují k plnění konkrétní služby. Jedná se například o poskytovatele IT služeb, které potřebujeme pro provoz a zabezpečení našeho IT systému, a dále o vydavatele reklamy a adres pro naše vlastní reklamní kampaně.

Tyto údaje jsou zpřístupněny společnostem skupiny, pokud jsou nezbytné pro zpracování smlouvy. Údaje o zákaznících jsou ukládány odděleně podle jednotlivých společností, přičemž naše mateřská společnost působí jako poskytovatel služeb pro jednotlivé zúčastněné společnosti.

V případě zákonné povinnosti a v souvislosti se soudním stíháním mohou být příjemci vašich údajů úřady a soudy, jakož i externí auditoři. Dále mohou být příjemci vašich údajů pojišťovny, banky, úvěrové agentury a poskytovatelé služeb za účelem zahájení a plnění smluv.

PRIVACY

Poskytovatelé přepravních služeb

Za účelem dodání objednaného zboží spolupracujeme s poskytovateli logistických služeb / dopravními společnostmi a/nebo přepravními partnery, kterým jsou za účelem dodání objednaného zboží nebo za účelem oznámení zásilky předávány následující údaje: jméno, příjmení, poštovní adresa a případně e-mailová adresa a telefonní číslo. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

PRIVACY

Poskytovatelé platebních služeb

V rámci smluvních a jiných právních vztahů, z důvodu právních povinností nebo jinak na základě našich oprávněných zájmů nabízíme dotčeným osobám efektivní a bezpečné možnosti platby a využíváme k tomu kromě bank a úvěrových institucí i další poskytovatele platebních služeb (dále společně jen „poskytovatelé platebních služeb“).

Údaje zpracovávané poskytovateli platebních služeb zahrnují matriční údaje, jako je jméno a adresa, bankovní údaje, jako jsou čísla účtů nebo kreditních karet, hesla, TAN a kontrolní součty, a také údaje týkající se smlouvy, částky a příjemce. Tyto informace jsou nutné k provedení transakcí. Zadané údaje však zpracovávají a ukládají pouze poskytovatelé platebních služeb. Tj. nedostáváme žádné informace týkající se účtu či kreditní karty, ale pouze informace s potvrzením nebo negativní informace o platbě. Za určitých okolností mohou být údaje poskytovateli platebních služeb předány úvěrovým agenturám. Účelem tohoto přenosu je ověření totožnosti a platební schopnosti. Seznamte se s podmínkami a informacemi o ochraně údajů poskytovatelů platebních služeb.

Podmínky a informace o ochraně údajů příslušných poskytovatelů platebních služeb se vztahují na platební transakce a jsou k dispozici na příslušných webových stránkách nebo v transakčních aplikacích. Odkazujeme na ně i v případě dalších informací a uplatnění odvolání, poskytnutí informací a dalších práv dotčených osob.

PRIVACY

Zpracování osobních údajů pro reklamní účely

Proti použití svých osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku, a to buď v celém rozsahu, nebo v souvislosti s jednotlivými opatřeními, aniž by vám vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na zprostředkování podle základních sazeb.

Na základě zákonných podmínek § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži (UWG) jsme oprávněni použít vámi uvedenou e-mailovou adresu při uzavírání smlouvy o přímé reklamě na naše vlastní obdobné zboží nebo služby. Tato doporučení produktů od nás obdržíte bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru.

Pokud si nepřejete dostávat od nás taková doporučení e-mailem, můžete kdykoli vznést námitku proti použití vaší adresy k tomuto účelu, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na zprostředkování podle základních sazeb. K tomuto účelu postačí zpráva v textové podobě. V každém e-mailu je samozřejmě vždy uveden odkaz pro odhlášení z odběru.

PRIVACY

Jak dlouho budou mé údaje uchovávány?

Vaše údaje zpracováváme až do ukončení obchodního vztahu či do uplynutí příslušných zákonných lhůt pro uchovávání (např. z německého obchodního zákoníku, německého daňového zákoníku nebo německého zákona o pracovní době); dále do ukončení případných právních sporů, v nichž jsou údaje vyžadovány jako důkaz.

PRIVACY

Bezpečnost

Zavedli jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou před přenosem zašifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužity třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření podléhají neustálému procesu zlepšování a naše prohlášení o ochraně údajů jsou neustále revidována. Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi.

PRIVACY

Práva dotčených osob

Máte právo na poskytnutí informací, opravu, vymazání nebo omezení zpracování svých uložených údajů kdykoli, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a podat stížnost v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů.

PRIVACY

Právo na poskytnutí informací:

Můžete od nás požadovat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše údaje.

PRIVACY

Právo na opravu:

Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu či doplnění.

PRIVACY

Právo na vymazání:

Můžete nás požádat o vymazání svých údajů, pokud je zpracováváme protiprávně nebo pokud zpracování nepřiměřeně zasahuje do vašich oprávněných zájmů na ochranu. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému vymazání, např. v případě zákonem upravených povinností uchovávání údajů.

Bez ohledu na uplatnění vašeho práva na vymazání vaše údaje okamžitě a úplně vymažeme, pokud v tomto ohledu neexistuje žádná právní nebo zákonná povinnost údaje uchovávat.

PRIVACY

Právo na omezení zpracování:

Můžete nás požádat o omezení zpracování svých údajů, pokud

– zpochybníte správnost údajů po dobu, která nám umožní správnost údajů ověřit;
– zpracování údajů je nezákonné, vy však odmítnete vymazání a místo toho požádáte o omezení používání údajů;
– údaje pro zamýšlený účel již nepotřebujeme, ale vy je stále potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků, nebo
– vznesli jste námitku proti zpracování údajů.

PRIVACY

Právo na přenositelnost údajů:

Můžete nás požádat, abychom vám údaje, které jste nám předali, poskytli ve strukturovaném, běžně a strojově čitelném formátu, abyste mohli tyto údaje bez překážek z naší strany předat jiné odpovědné osobě za předpokladu, že

– tyto údaje zpracováváme na základě vašeho odvolatelného souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy mezi námi a
– toto zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Pokud je to technicky proveditelné, můžete nás požádat, abychom vaše údaje předali jiné odpovědné osobě přímo.

PRIVACY

Právo na vznesení námitky:

Pokud zpracováváme vaše údaje z důvodu oprávněného zájmu, můžete proti tomuto zpracování údajů kdykoli vznést námitku; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Vaše údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků. Proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku bez udání důvodů.

PRIVACY

Právo na podání stížnosti:

Pokud se domníváte, že při zpracování vašich údajů porušujeme německé nebo evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás, abychom mohli případné otázky vyjasnit. Máte samozřejmě také právo obrátit se na příslušný dozorový orgán, tedy na příslušný zemský úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů.

Chcete-li vůči nám uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností si můžeme vyžádat doplňující informace k potvrzení vaší totožnosti.

PRIVACY

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit zásady ochrany osobních údajů, pokud to bude nutné s ohledem na používání nových technologií. Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi. Pokud dojde k zásadním změnám těchto zásad ochrany osobních údajů, oznámíme je na webových stránkách.

Všichni zájemci a návštěvníci našich webových stránek nás mohou v otázkách ochrany osobních údajů kontaktovat na adrese:

Pan Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg / Germany

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de